Preotul Ioan Bancoş s-a născut la data de 19 decembrie 1950 în satul Urmeniş, judeţul Maramureş, fiind întâiul născut al părinţilor Petru şi Ana.

Primele patru clase le-a urmat în satul natal. În 1957 tatăl său pleacă la Domnul rămânând singurul bărbat al casei ("după o săptămână de mers la şcoală"- aşa zicea părintele). Îşi ia în serios bărbăţia fiind şi frate şi tată şi om de bază în casă, un stâlp neclintit pentru mama şi surorile lui: Maria şi Anuca.

Clasele 5-8 le face în comuna Ariniş, din apropiere.

Urmează Liceul Teoretic din Cehul Silvaniei iar apoi Facultatea de Teologie din Sibiu, absolvită în 1974.

În acelaşi an se căsătoreşte cu aleasa inimii Valeria, fiică a aceluiaşi sat.

În februarie 1975 i se oferă parohia Răchiţele în Protopopiatul Huedin pe care o acceptă fără a o vedea înainte şi o slujeşte cu toată responsabilitatea.

Amintim doar în treacăt câteva realizări:

- casa parohială era în paragină şi o renovează total.

- Biserica este de asemenea renovată şi pictată.   "N-avea garduri şi se frecau vitele de ea, iar Crucea din vârful Bisericii era strâmbată de vremi". A împrejmuit cu gard toată curtea Bisericii cu cimitir, iar Crucea el însuşi a îndreptat-o.

Aici primeşte brâul roşu pentru activitatea preoţească.

Era foarte ataşat de oameni, prieten al tuturor.

În 1977 se naşte unica fiica Ioana.

Mai apoi în octombrie 1991 dă concurs pentru Cluj şi ajunge la Biserica Sfântul Dumitru din Cartierul Gheorgheni – Municipiul Cluj Napoca.

În 1997 se sfinţeşte Bisericuţa Sfântul Dumitru când primeşte şi crucea de iconom stavrofor. Tot atunci se sfinţeşte piatra de temelie a bisericii noi pe care reuşeşte o ridice până sus, cu multe sacrificii, devenind podoaba Gheorgheniului, şi a Clujului.

A fost un model de slujire, de rânduială, un preot plin de compasiune pentru cei sărmani, pentru orfani şi  văduve , dar şi plin de înţelepciune şi profunzime pentru oamenii luminaţi şi dornici de cunoaştere. Era un enciclopedist vorbind cu fiecare om în limba lui. Avea cunoştinţe de medicină, chimie, fizică, istorie, geografie, matematică.

Inima încărcată de poveri i-a făcut probleme mai întâi în 1996 (un infarct descoperit abia odată cu următorul infarct, în 2004).

A avut si-o operaţie pe gât în 2002.

În 12 mai 2004 a fost operat pe cord şi by-pass-ul a reuşit, dar după doi ani inima a cedat.

 Preot Claudiu Melean 


Pagina principală Pagina Părintelui Ioan